Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.lavaliere.cz, lavaliere.sk, lavaliere.pl, lavaliere.com a www.lavaliere.eu je spoločnosť Lavaliere s.r.o., so sídlom Malá Skála ev.č. 550, 468 22, Malá Skála, Česká republika, IČ: 05537185, zapísaná v živnostenskom registri, upravujú v súlade s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Zb., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi náležia všetky autorské práva k všetkému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.lavaliere.cz, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, taktiež i k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a používateľov pri používaní týchto stránok sa riadi týmito Pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Používatelia"). Používateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek spôsobom užije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa.

Ochrana dát

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na stránky www.lavaliere.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Používateľa v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a prípadne a iných zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od spoločností Google, Facebook, ktoré nám pomáhajú analyzovať chovanie návštevníkov webu.

Universal Analytics

Tieto stránky využívajú službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Universal Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookies o používaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude požadované zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a k účelu zhora uvedeným.

Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/sk/privacy/privacy-policy.html.

Pokiaľ chcete zabrániť sledovaniu, môžete inštalovať doplnok do vášho webového prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Cookies

Webové stránky www.lavaliere.sk využívajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom PC, tablete alebo smartfóne. Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné pre optimálne fungovanie stránok, iné nám pomáhajú webové stránky analyzovať alebo nám umožňujú zaistiť lepší používateľský zážitok (zapamätať si používateľov a usporiadať obsah stránok podľa jeho preferovaných záujmov, čo vedie k uľahčeniu prezerania stránok používateľom).

Tieto stránky používajú tak dočasné súbory cookies, ktoré sú uložené v zariadení používateľa len po dobu trvania relácie, tak trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení používateľa v závislosti na nastavenej dobe existencie konkrétneho súboru cookie.

Cookies použité na stránkach

Google Analytics – analytické účely

Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha majiteľom webových stránok a aplikácií porozumieť, akým spôsobom návštevníci stránky a aplikácií využívajú. Môže používať komplet súborov cookies na zhromažďovanie informácií a vytváranie prehľadov o používaní webových stránok bez toho, aby sa spoločnosť Google dozvedela akékoľvek osobné identifikačné údaje jednotlivých návštevníkov.

Okrem vytvárania prehľadov o štatistike využitia webových stránok možno Universal Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookie použiť na zobrazenie relevantnejších reklám v službách Google (napr. Vyhľadávanie Google) a na webe.

Ďalšie informácie o súboroch cookie služby Analytics a ochrane osobných údajov.

 

Nastavenia (odstránenie) cookies

Cookies sú vo väčšine prehliadačov vo východiskovom nastavení povolené. Pokiaľ nechce používateľ cookies používať alebo pokiaľ chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vykonať potrebné nastavenia vo svojom internetovom prehliadači. Viac informácií o tom, ako zapnúť a vypnúť súbory cookies a ako ich odstrániť, nájdete v nápovede vo vašom prehliadači.

Nastavenie zákazu použitia cookies môže znamenať obmedzenie alebo nedostupnosť niektorých funkcionalít týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.lavaliere.cz a lavaliere.sk, lavaliere.com, lavaliere.eu sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Chovanie Používateľov

Pri používaní týchto stránok Používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Používateľ je tiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Používateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané miestne príslušným súdom v českej republike a v súlade so zákonmi Českej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich ujednaní a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv. 

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu.